سریال Death’s Game

داستان مردی که پس از پسرفت‌ها و موانع زیاد و فکر کردن به خودکشی با «مرگ» روبه‌رو می‌شود و به او وظیفه‌ای محول می‌شود تا چندین و چند بار در طول ۱۳ زندگی متفاوت مرگ را تجربه کند تا فرصت زنده ماندن را کسب کند.