سریال Boy Swallows Universe

داستان در دهه ۸۰ شهر بریزبن روایت میشود، جایی که پسری نوجوان و برادرش پس از آنکه خانواده‌شان توسط یک رئیس باند مواد مخدر از هم می‌پاشد، راهی سفری می‌شوند تا…