انیمه Blue Eye Samurai

داستان یک استاد شمشیرزنی دو رگه که در دوره ادو ژاپن به‌دنبال انتقام است.