انیمیشن Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part One 2024

آنتی مانیتور یعنی همزاد شرور مانیتور وارد جهان‌های چندگانه دی‌سی می‌شود و سعی در نابودی تمام جهان‌ها دارد. حالا مانیتور سعی دارد تا تمام قهرمانان جهان‌های چندگانه را متحد کند اما…