سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

کُلمبوس

(هاتف علیمردانی)

خلاصه داستان

در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟!

بازیگران

فرهاداصلانی، سعیدپورصمیمی، شبنم مقدمی، مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و فریده سپاه منصور، گیتی قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک اندیش، تورج الوند، نیما نیک طبع

سانس های امروز

کُلمبوس

(هاتف علیمردانی)