سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

کلیله و دمنه (انیمیشن)

(علیرضا توکلی بینا)

خلاصه داستان

داستان این انیمیشن درباره دو شغال به نام‌های کلیله و دمنه است که با حوادث تلخ و شیرینی در جنگل روبرو می‌شوند. علاقه آنها وارد شدن به دربار شیر است. وقتی به آنجا می‌رسند، به ناچار نظاره‌گر عاقبت کارهای بد و خوب اطرافیان شیر مانند گرگ، کفتار و روباه می‌شوند و از حوادثی که برای آنها اتفاق می‌افتد کلیله و دمنه و بقیه حیوانات جنگل درس عبرت می‌گیرند.

بازیگران

سانس های امروز

کلیله و دمنه (انیمیشن)

(علیرضا توکلی بینا)