سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

روسی

(امیرحسین ثقفی)

خلاصه داستان

روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود.

بازیگران

امیر آقایی، طناز طباطبایی، صابر ابر، محمود نظرعلیان، حسین مسلمی، بهمن صادق حسنی و میلاد کی مرام با حضور سپیده گلچین

سانس های امروز
  • 11:20
  • 15:00
  • 18:40
  • 21:30

روسی

(امیرحسین ثقفی)