سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

بنیامین

(محسن عنایتی)

خلاصه داستان

خرابکاری‌ آشر، دوست بامزه اما دست و پا چلفتی بنیامین باعث اسارت مادر بنیامین توسط سربازان پادشاه می‌شود. بنیامین تصمیم می‌گیرد برای نجات مادرش به سفری پرخطر برود و این سرآغازی است برای ماجراهای پرفراز و نشیب بنیامین و آشر

بازیگران

گویندگان: چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر منانی، سعید مظفری، مریم شیرزاد، تینا هاشمی، آرزو آفری

سانس های امروز

بنیامین

(محسن عنایتی)