سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

جان دار

(حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری)

خلاصه داستان

وقتی بدترین کار دنیا میشه بهترین راه، چیکار میشه کرد؟

بازیگران

فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، مسعود کرامتی، علی شادمان، گیتی قاسمی، محمد علی‌محمدی، امیر احمد قزوینی و جواد عزتی

سانس های امروز

جان دار

(حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری)