سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

قانون مورفی

(رامبد جوان)

خلاصه داستان

بازیگران

امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد جوان

سانس های امروز

قانون مورفی

(رامبد جوان)