سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

دوئت

(نوید دانش)

خلاصه داستان

بازیگران

هديه تهرانی، علی مصفا، نگار جواهريان، مرتضی فرشباف، کاوه کاتب، مهسا طهماسبی، مهدخت مولایی؛ با حضور پانته آ پناهی‌ها و علیرضا آقاخانی

سانس های امروز

دوئت

(نوید دانش)