سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

اکران فیلم برای مدارس در سینما آزادی

 
اکران فیلم برای مدارس  در هر  مقطع تحصیلی حتی پیش دبستانی و مهدهای کودک در سینما آزادی  انتخاب فیلم توسط مسئولین مدارس ثبت عکس در سایت سینما لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو با شماره تلفن 9-84480 تماس حاصل فرمائید
با تشکر و قدر دانی از زحمات مدیران و معلمان تمامی منا طق آموزش و پرورش تهران که یار و یاور ما بوده اند 
t.me/cinemaazadimadares آدرس تلگرام اطلاع رسانی مدارس سینما آزادی1396/07/24 مهد کودک باغ زندگی منطقه 6


1396/07/24 مهد کودک دنیای محبوبه منطقه 6


1396/07/24 دبستان پسرانه واله منطقه 2


1396/07/24دبستان پسرانه جامی منطقه 11


1396/07/26 دبستان شهید بهشتی منطقه 1


1396/07/26 دبستان مهر هشتم منطقه 2


1396/07/26 دبستان واله منطقه 2


1396/07/26 مهد و پیش دبستانی مادر منطقه 14


1396/07/26  مهد و پیش دبستانی ماهبد منطقه 6


1396/07/26 دبستان مکتب الجواد منطقه 2


1396/07/26 دبستان پژوهش منطقه 3


1396/07/26 مهد و پیش دبستانی پیوند منطقه 2
1396/08/03 دبستان دهقان منطقه 7


1396/08/03 دبستان رقیه منطقه 6