سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • برنامه سینما


برنامه سه شنبه بیست و دوم آبان ماه 1397
فیلم انتقام جویان به صورت سه بعدی و بدون نیاز به خرید عینک نمایش داده خواهد شد


توجه حتماً مطالعه فرمائید
لطفاً برای خرید اینترنتی بلیط سانس های فوق العاده 
(بعد از دوازده نیمه شب) باید تاریخ روزآینده را انتخاب نمائید