سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • تماس با ما

نشانی سینما :  خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)  تلفن ثابت : 9- 84480