سامانه پیام کوتاه سینما آزادي

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • پیگیری خرید

اگر نتوانستید به هنگام خرید محل صندلی را انتخاب کنید، از این قسمت میتوانید صندلی خود را انتخاب کنید.

  • کد رزرو خريد اينترنتی خود را به صورت کامل وارد نماييد: