سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

واقعیت مجازی

()

خلاصه داستان

توجه توجه تماشاى اين فيلم بصورت تك نفره بوده و در مقابل درب ورودى سينما قرار دارد.

بازیگران

سانس های امروز

واقعیت مجازی

()