سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

واقعیت مجازی

()

خلاصه داستان

توجه توجه تماشاى اين فيلم بصورت تك نفره بوده و در مقابل درب ورودى سينما قرار دارد.

بازیگران

سانس های امروز
 • 09:00 بامداد
 • 10:30
 • 12:00
 • 13:30
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:30
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:59

واقعیت مجازی

()