سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

قانون مورفی

(رامبد جوان)

خلاصه داستان

بازیگران

امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد جوان

سانس های امروز
  • 12:00
  • 13:30
  • 13:30
  • 17:20
  • 17:20
  • 21:10
  • 21:10
  • 23:10
  • 23:10

قانون مورفی

(رامبد جوان)