سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

سوفی و دیوانه

(مهدی کرم پور)

خلاصه داستان

من مست و تو دیوانه / مارا که برد خانه , صدبار تو را گفتم / کم خور دو سه پیمانه

بازیگران

امیر جعفری، به آفرید غفاریان، محمدرضا شریفی نیا، سیامک صفری، سعید امیر سلیمانی، الهه حصاری و حضور رضا یزدانی

سانس های امروز

سوفی و دیوانه

(مهدی کرم پور)