سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

آن‌سوی ابرها

(مجید مجیدی)

خلاصه داستان

این فیلم در ستایش عشق و زندگی و تنوع روابط انسانی است.

بازیگران

ایشان خاطار، مالاویکا موهانان

سانس های امروز

آن‌سوی ابرها

(مجید مجیدی)