سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

حقه باز دم دراز

(علی رضا محمودزاده)

خلاصه داستان

این فیلم درباره عروسک های عمو پیرداد است که از خانه می گریزند و مشکلاتی را به وجود می آورند.

بازیگران

سحر ولدبیگی، احمدرضا اسعدی، مریم شاه ولی، محمد مایلی، مجید مختارپور، ترنم کرمانیان و پارسیا شکوری

سانس های امروز

حقه باز دم دراز

(علی رضا محمودزاده)