سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

لاک قرمز

(سید جمال سید حاتمی)

خلاصه داستان

«دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد».

بازیگران

پانته‌‌‌آپناهی‌ها، بهنام تشکر، پردیس احمدیه و مسعود کرامتی

سانس های امروز

لاک قرمز

(سید جمال سید حاتمی)