سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

ماجرای نیمروز ۲ میلیاردی شد.

ماجرای نیمروز فیلم برگزیده جشنواره فجر در اکران نوروزی تا کنون حدود ۲ میلیارد تومان فروخته است.