سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

نمایش شاد و موزیکال فرهنگسرای بهمن

 سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن 

نمایش شاد و موزیکال " نوروز و بی بی گلبهار " با حضور خاله نرگس برنامه  رنگین کمان

تاریخ و ساعت نمایش  :  پنج شنبه و جمعه ها ساعت 17:30

رزرو قبل از مراجعه الزامیست

مدارس و مهدکودکها ویژه صبحها با هماهنگی ورزرو قبلی

شماره هما هنگی :
09121874904 - 55308343 - 55050373
i
 آدرس تلگرام : http://telegram.me/cinemachaplin