سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

اکران فیلم برای مدارس در سینما آزادی

 
اکران فیلم برای مدارس در هر مقطع تحصیلی حتی پیش دبستانی و مهد های کودک در سینما آزادی  انتخاب فیلم توسط مسئولین مدارس ثبت عکس در سایت سینما لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو با شماره تلفن 9-84480 تماس حاصل فرمائید
با تشکر و قدر دانی از زحمات مدیران و معلمان تمامی منا طق آموزش و پرورش تهران که یار و یاور ما بوده اند 
t.me/cinemaazadimadares آدرس تلگرام اطلاع رسانی مدارس سینما آزادیتاریخ 1395/12/11 دبستان هاجر منطقه 7

تاریخ 1395/12/11 دبستان شهید معززی منطقه 7

تاریخ 1395/12/11 دبستان حنان منطقه 6

تاریخ 1395/12/14 دبستان شهید دستغیب منطقه 3تاریخ 1395/12/14 دبستان پیشتازان ایران منطقه 4


تاریخ 1395/12/14 دبستان هاجر منطقه 7


تاریخ 95/12/15دبستان هدف منطقه 6دبیرستان تلاش منطقه 4


دبستان ارس منطقه 1


تاریخ 1395/12/16 دبستان معرفت منطقه 3دبستان پژوهش  منطقه 3تاریخ 1395/12/18 دبستان شهید جاوید منطقه 8تاریخ 1395/12/18 دبستان یاران امام منطقه 1تاریخ 1395/12/21 دبستان نرجس نو منطقه 1


تاریخ 1395/12/21 دبستان اتحاد نوین منطقهدبستان پژوهش منطقه 3مهد یلدا منطقه6