انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>محمد رسول الله (ص)</h2>کارگردان: مجید مجیدی<p><a href='./?p=film&fid=1111'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>قندون جهیزیه</h2>کارگردان: علی ملاقلی پور<p><a href='./?p=film&fid=1110'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>دوران عاشقی</h2>کارگردان: علیرضا رییسیان<p><a href='./?p=film&fid=1104'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>مردن به وقت شهریور</h2>کارگردان: هاتف علیمردانی<p><a href='./?p=film&fid=965'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>خداحافظی طولانی</h2>کارگردان: فرزاد موتمن<p><a href='./?p=film&fid=1103'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>عصر یخبندان</h2>کارگردان: مصطفی کیایی<p><a href='./?p=film&fid=1100'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>گینس</h2>کارگردان: محسن تنابنده<p><a href='./?p=film&fid=953'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>یحیی سکوت نکرد</h2>کارگردان: کاوه ابراهیم پور
  • <h2>اعترافات ذهن خطرناک من</h2>کارگردان: هومن سیدی

میهمانان گرامی لطفاً با موبایل و تبلت خرید نفرمائید بلیط های بعد از دوازده نیمه شب فقط حضوری فروخته می شود
                                                                                                                                                                                           
پیش فـروش بلیط فیلم محمد رسول الله درهمین سایت برای روزهای پنج شـنبه 5 شـهریور و جمعه 6 شـهریور