انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
 • <h2>شهر موشها 2</h2>کارگردان: مرضیه برومند<p><a href='./?p=film&fid=707'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>ساکن طبقه وسط</h2>کارگردان: شهاب حسینی<p><a href='./?p=film&fid=726'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>خانوم</h2>کارگردان: تینا پاکروان<p><a href='./?p=film&fid=711'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>آرایش غلیظ</h2>کارگردان: حمید نعمت اله<p><a href='./?p=film&fid=709'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>خواب زده ها</h2>کارگردان: فریدون جیرانی<p><a href='./?p=film&fid=706'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>آتش بس 2</h2>کارگردان: تهمینه میلانی
 • <h2>یک شب</h2>کارگردان: نیکی کریمی
 • <h2>شش قرن و شش سال (مستند)</h2>کارگردان: مجتبی میر تهماسب
 • <h2>بیداری برای سه روز</h2>کارگردان: مسعود امینی تیرانی
 • <h2>از تهران تا بهشت</h2>کارگردان: ابوالفضل صفاری
 • <h2>تابور</h2>کارگردان:

مشتریان گرامی لطفا برای خرید از موبایل و تبلت استفاده ننمایید

تمامی سانسهای بعد از ساعت 12 نیمه شب به صورت حضوری فروخته می شود 

از طریق تلفن به هیچ عنوان بلیط رزرو نمی شود
     ----------------------------------------------------------------------------------------