انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>دوران عاشقی</h2>کارگردان: علیرضا رییسیان<p><a href='./?p=film&fid=1104'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>مردن به وقت شهریور</h2>کارگردان: هاتف علیمردانی<p><a href='./?p=film&fid=965'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>خداحافظی طولانی</h2>کارگردان: فرزاد موتمن<p><a href='./?p=film&fid=1103'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>عصر یخبندان</h2>کارگردان: مصطفی کیایی<p><a href='./?p=film&fid=1100'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>گینس</h2>کارگردان: محسن تنابنده<p><a href='./?p=film&fid=953'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>در دنیای تو ساعت چند است؟</h2>کارگردان: صفی یزدانیان<p><a href='./?p=film&fid=963'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>انیمیشن رستم و سهراب</h2>کارگردان: کیانوش دالوند
  • <h2>یحیی سکوت نکرد</h2>کارگردان: کاوه ابراهیم پور
  • <h2>اعترافات ذهن خطرناک من</h2>کارگردان: هومن سیدی

 لطفاً با تلفن همراه و تبلت به هـیچ عنوان خـرید نفرما ئید،  بلیط سـانـس های دوازده نیمه شـب به بـعد فـقط حـضوری فـروخته می شـود، از رزرو و یا خـرید تلفنی معذوریم