انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
 • <h2>شیار 143</h2>کارگردان: نرگس آبیار<p><a href='./?p=film&fid=738'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>مستانه</h2>کارگردان: محمد حسین فرح بخش<p><a href='./?p=film&fid=741'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>آنچه مردان درباره زنان نمی دانند</h2>کارگردان: قربان محمد پور
 • <h2>میهمان داریم</h2>کارگردان: محمد مهدی عسگرپور<p><a href='./?p=film&fid=729'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>پرویز</h2>کارگردان: مجید برزگر
 • <h2>ساکن طبقه وسط</h2>کارگردان: شهاب حسینی<p><a href='./?p=film&fid=726'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>ماهی و گربه</h2>کارگردان: شهرام مکری<p><a href='./?p=film&fid=714'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>عروسک/ خاطراتی برای تمام فصول</h2>کارگردان: محمد رضا رحمانی/ مصطفی رزاق کریمی
 • <h2>پوسته</h2>کارگردان: مصطفی آل احمد
 • <h2>(هنر وتجربه) فیلمهای کوتاه</h2>کارگردان:
 • <h2>از تهران تا بهشت</h2>کارگردان: ابوالفضل صفاری
 • <h2>یک شب</h2>کارگردان: نیکی کریمی
 • <h2>نطفه شوم</h2>کارگردان: کریم آتشی

مشتریان گرامی لطفا برای خرید از موبایل و تبلت استفاده ننمایید

تمامی سانسهای بعد از ساعت 12 نیمه شب به صورت حضوری فروخته می شود 

از طریق تلفن به هیچ عنوان بلیط رزرو نمی شود