سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • در حال اکران

  • معرفی تئاتر

 

لازم به ذکـر اسـت برای خـریـد اینترنتی سـانـس های فـوق العاده (بعد از 12نیمه شب) باید تاریخ روز آینده را انتخاب نمائید

 

دسترسی آسان از طریق مترو

از این پس میهمانان عزیز می توانند از طریق خط سه مترو ایستگاه میرزای شیرازی به آسانی و به دور از ترافیک خودرا به سینما آزادی برسانند