سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • در حال اکران

  • معرفی تئاتر

توجه لطفاً قبل از خرید مطالعه فرما ئید
جـهـت خـریـد اینترنتی بلیط سـا نـس های فو ق العاده ( بعد از دوازده نیمه شب ) باید تاریخ روز آینده را انتخاب نما یید

( لطفاً بعد از خرید  بلیط جایگاه خود را مشخص نمائید )   

( سینما هیچگونه تعهدی نسب به انتخاب صندلی ندارد )

( سانس های که قابل مشاهده نمی باشند، سالن سانس مذکور پر شده )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دسترسی آسان از طریق مترو

از این پس میهمانان عزیز می توانند از طریق خط سه مترو ایستگاه میرزای شیرازی به آسانی و به دور از ترافیک خودرا به سینما آزادی برسانند