انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>شیفت شب</h2>کارگردان: نیکی کریمی<p><a href='./?p=film&fid=1142'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>ناهید</h2>کارگردان: آیدا پناهنده<p><a href='./?p=film&fid=1141'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>این سیب هم برای تو</h2>کارگردان: سیروس الوند
  • <h2>جامه دران</h2>کارگردان: حمیدرضا قطبی<p><a href='./?p=film&fid=1138'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>چهارشنبه خون به پا می شود</h2>کارگردان: حماسه پارسا<p><a href='./?p=film&fid=1139'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>شاهزاده روم (انیمیشن)</h2>کارگردان: هادی محمدیان<p><a href='./?p=film&fid=1137'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>چهارشنبه 19 اردیبهشت</h2>کارگردان: وحید جلیلوند<p><a href='./?p=film&fid=1130'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>محمد رسول الله (ص)</h2>کارگردان: مجید مجیدی<p><a href='./?p=film&fid=1111'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>بازگشت لوک خوش شانس</h2>کارگردان: مجید کاشی فروشان<p><a href='./?p=film&fid=1136'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>پدر آن دیگری</h2>کارگردان: یدالله صمدی<p><a href='./?p=film&fid=1127'>نمایش تیزر</a></p>

میهمانان عزیز لطفاً با موبایل و تبلت خرید نفرمائید. بلیط های دوازده نیمه شب به بعد فقط حضوری فروخته می شود