انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
 • <h2>ایران برگر</h2>کارگردان: مسعود جعفری جوزانی<p><a href='./?p=film&fid=904'>نمایش تیزر</a></p>
 • <h2>ماجراجویان برف</h2>کارگردان: فرک حاجی فزگولو
 • <h2>تاابد</h2>کارگردان: مارگریت ماندا
 • <h2>دو مرد در شهر</h2>کارگردان: رشید بوخارب
 • <h2>زیر شن زارهای بابل</h2>کارگردان: محمد الدراجی
 • <h2>تالار جیمی</h2>کارگردان: کن لوچ
 • <h2>عالم هپروت</h2>کارگردان: می آ یان ژانگ
 • <h2>کپی برابر اصل</h2>کارگردان: عباس کیارستمی
 • <h2>وقتی پسر بودیم</h2>کارگردان: ریچارد گوادرو
 • <h2>بمب گذار برنج</h2>کارگردان: چو لی
 • <h2>چهل هیچ</h2>کارگردان: استفان دموستیرز
 • <h2>خانه ای بدون آدرس</h2>کارگردان: بیژن زمانپور
 • <h2>متهم</h2>کارگردان: پائولا ون در اوست
 • <h2>سیزارتا</h2>کارگردان: ریشی مهتا
 • <h2>رنج دوست داشتن</h2>کارگردان: ادیتا ویکرام سنگوپتا
 • <h2>ملافات با شاعر جوان</h2>کارگردان: رودی باریچلو
 • <h2>خواب زمستانی</h2>کارگردان: نوری بیگلجیلان
 • <h2>کوچ</h2>کارگردان: مارال سارولو
 • <h2>سرگذشت جلال</h2>کارگردان: ابوشاهد ایمون
 • <h2>نفس معصوم</h2>کارگردان: مراد پی
 • <h2>انسان درون من</h2>کارگردان: آیدین سایمن
 • <h2>ملکه کوهستان</h2>کارگردان: صادق شرنیاز
 • <h2>رئیس کارخانه</h2>کارگردان: وی ژانگ
 • <h2>زرافه</h2>کارگردان: رانی ماساله
 • <h2>جان سودا</h2>کارگردان: فرامرز وکیلی
 • <h2>ماهی</h2>کارگردان: درویش زعیم
 • <h2>دختر</h2>کارگردان: افیا ناتانیل
 • <h2>مردی از اوران</h2>کارگردان: لیز سالم
 • <h2>آهنگ مادرم</h2>کارگردان: ارول مینتاس
 • <h2>قلمرو طلایی</h2>کارگردان: بریان پرکینز
 • <h2>معلم</h2>کارگردان: ناصرصیدف
 • <h2>خاطرات پیرمرد</h2>کارگردان: برنارداموند
 • <h2>صدای سکوت</h2>کارگردان: ماکزیمون مونیهان
 • <h2>خاطرات پلیس</h2>کارگردان: نینگ ئینگ
 • <h2>دیفرت</h2>کارگردان: زیرسنای ماهاری
 • <h2>مودریس</h2>کارگردان: یوریس کارسیتیس
 • <h2>سنگ هایی در جیبم</h2>کارگردان: ساین باومن
 • <h2>هزینه شهرت</h2>کارگردان: خاویز بیوو یوز
 • <h2>قبل از طلوع خورشید</h2>کارگردان: مراد اغلو
 • <h2>سالواتوره جولیانو</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>لاکی لوچیانو</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>فراموش کردن پالرمو</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>قندون جهیزیه</h2>کارگردان: علی ملاقلی پور
 • <h2>فراتر از خود</h2>کارگردان: بنجامین هایندنبرگ
 • <h2>چرا من نمی توانم تارکوفسکی باشم</h2>کارگردان: مرات ارغلو
 • <h2>قطار جادویی</h2>کارگردان: چو چانگ
 • <h2>بازگشت به خانه</h2>کارگردان: ژانگ ئیمو
 • <h2>وندال</h2>کارگردان: هلیر کیستمه
 • <h2>اسکناس هزار روپیه ای</h2>کارگردان: ش. ساته
 • <h2>ماجرای ماتئی</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>خداحافظی طولانی</h2>کارگردان: فرزاد موتمن
 • <h2>اشتراک</h2>کارگردان: ماکتو شینوزاکی
 • <h2>به ترتیب عدم حضور</h2>کارگردان: هانس پیتر مولاند
 • <h2>آرمانشهر</h2>کارگردان: حسن ناظر
 • <h2>راز پنهان</h2>کارگردان: علی غفاری
 • <h2>زندگی رایلی</h2>کارگردان: آلن رنه
 • <h2>سیواس</h2>کارگردان: کان ماج دوچی
 • <h2>تا آخرین نفس</h2>کارگردان: امینل امل بالچی
 • <h2>دست های روی شهر</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>جسدهای سرشناس</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>سه برادر</h2>کارگردان: فرانچسکو رزی
 • <h2>مزار شریف</h2>کارگردان: عبدالحسن برزیده
 • <h2>ناشناس</h2>کارگردان: بیجو کومار
 • <h2>جستجو</h2>کارگردان: میخاییل هازانویخوس
 • <h2>اهل پرواز</h2>کارگردان: پاسکال فرآن
 • <h2>مادر</h2>کارگردان: باصل الخطیب
 • <h2>نبات</h2>کارگردان: الچیان موسااغلو
 • <h2>مردانی که دنیا را نجات می دهند</h2>کارگردان: لئو سانگ تات
 • <h2>نورجمعه</h2>کارگردان: بایانارول
 • <h2>پیکان مقدس</h2>کارگردان: پماتی سدن
 • <h2>چشمان یک دزد</h2>کارگردان: نجوا نجار
 • <h2>دیوانه</h2>کارگردان: یوری بایکوف
 • <h2>باد شرق باد غرب</h2>کارگردان: مارتی هلده
 • <h2>توانیک</h2>کارگردان: جی. آواتسیان
 • <h2>قاب ظریف نیمه شب</h2>کارگردان: طلعه حدید
 • <h2>بدون مرز</h2>کارگردان: امیرحسین عسگری

 لطفاً با تلفن همراه و تبلت به هـیچ عنوان خـرید نفرما ئید،  بلیط سـانـس های دوازده نیمه شـب به بـعد فـقط حـضوری فـروخته می شـود، از رزرو و یا خـرید تلفنی معذوریم