انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>زندگی جای دیگری است</h2>کارگردان: منوچهر هادی
  • <h2>چ</h2>کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
  • <h2>طبقه حساس</h2>کارگردان: کمال تبریزی
  • <h2>خط ویژه</h2>کارگردان: مصطفی کیایی
  • <h2>معراجی ها</h2>کارگردان: مسعود ده نمکی
  • <h2>با دیگران</h2>کارگردان: ناصر ضمیری

مشتریان گرامی لطفا برای خرید از موبایل و تبلت استفاده ننمایید
در صورت بروز هرگونه مشکل در هنگام خرید با شماره 84480 داخلی 122 تماس بگیرید 


تمامی سانسهای بعد از ساعت 12 نیمه شب به صورت حضوری فروخته می شود